სიახლეები

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - მოქალაქის გზამკვლევი

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  28  ივლისი
  2014
  დღე თვე წელი
  25.07 01.07 01.01
    25.07 25.07
  ნაშთი დასაწყისი:
   341.3
   299.1  287.1
  შემოსულობები:  31.8  649.0  4,614.3
  მ.შ გადასახადები:   31.1   573.4  3,776.4
  გადასახდელები:   68.6   643.7  4,597.1
  ნაშთი ბოლოს:  304.4  304.4  304.4

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •