სიახლეები

საქართველოს 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი - მოქალაქის გზამკვლევი

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  20  აგვისტო
  2014
  დღე თვე წელი
  19.08 01.08 01.01
    19.08 19.08
  ნაშთი დასაწყისი:
   435.1
   314.3  287.1
  შემოსულობები:  24.1  462.1  5,204.0
  მ.შ გადასახადები:  18.4   353.6  4,203.9
  გადასახდელები:  4.9   322.1  5,036.9
  ნაშთი ბოლოს:  454.3  454.3  454.3

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •