სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  22  დეკემბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  19.12 01.12 01.01
    19.12 19.12
  ნაშთი დასაწყისი:
   615.6
   391.2  287.1
  შემოსულობები:  25.6  741.4  8,570.2
  მ.შ გადასახადები:  23.0  516.3  6,626.6
  გადასახდელები:  44.9  536.3  8,261.1
  ნაშთი ბოლოს:  596.3  596.3  596.3

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •