სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  26  ნოემბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  25.11 01.11 01.01
    25.11 25.11
  ნაშთი დასაწყისი:
   434.1
   479.8  287.1
  შემოსულობები:  25.8  497.7  7,689.6
  მ.შ გადასახადები:  23.7  460.5  6,048.8
  გადასახდელები:  27.7  545.3  7,544.6
  ნაშთი ბოლოს:  432.1  432.1  432.1

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •