სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  სექტემბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  01.09 01.09 01.01
    01.09 01.09
  ნაშთი დასაწყისი:
   415.9
   415.9  287.1
  შემოსულობები:  149.9  149.9  5,585.8
  მ.შ გადასახადები:  27.9  27.9  4,401.3
  გადასახდელები:  5.4  5.4  5,312.5
  ნაშთი ბოლოს:  560.4  560.4  560.4

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •