სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  30  იანვარი
  2015
  დღე თვე წელი
  29.01 01.01 01.01
    29.01 29.01
  ნაშთი დასაწყისი:
   409.4
   434.4  434.4
  შემოსულობები:  111.1  677.9  677.9
  მ.შ გადასახადები:  18.6  523.3  523.3
  გადასახდელები:  17.6  609.5  609.5
  ნაშთი ბოლოს:  502.9  502.9  502.9

  * ციფრები მოცემულია: მლნ.

 

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •