სიახლეები

 • სახელმწიფო ბიუჯეტის მონაცემები

   
  24  ნოემბერი
  2014
  დღე თვე წელი
  21.11 01.11 01.01
    21.11 21.11
  ნაშთი დასაწყისი:
   474.1
   479.8  287.1
  შემოსულობები:  32.2  446.5  7,638.4
  მ.შ გადასახადები:  29.4  411.9  6,000.1
  გადასახდელები:  71.2  491.2  7,490.5
  ნაშთი ბოლოს:  435.0  435.0  435.0

  * ციფრები მოცემულია: მლნ. ლ

 

 • საგადასახადო პოლიტიკა და ადმინი...

 • სწავლება და კარიერა

 •